Bestyrelse

fodslaw.aalborg@gmail.com

Formand
Svend Erik Hansen
Tlf. 40 98 48 66, svenderikhansen@gmail.com

Næstformand

Vagn Guldbæk
Tlf.  24 84 23 11, v.guldbech@gmail.com

Kasserer
Lissy Olsen
Tlf. 51 51 30 85, lissyolsenlo@live.dk

Sekretær
Ursula Jørgensen
Tlf. 21 26 97 40, ursulajoergensen@gmail.com

Træningsture
Eluf Mikkelsen
Tlf. 22 79 30 67, ebmikkelsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørn Kjær
Tlf. 22 47 48 22, jornkjaer@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Annie Kragh Møller
Tlf. 20 99 14 36, athmoeller@gmail.com

1. suppleant
Birte Mikkelsen
Tlf. 22 90 80 67, birtemikkelsen@hotmail.com

2. suppleant
Inger M. Søndergaard
Tlf. 24 45 13 45, imsogks@mail.dk

Revisor
Kurt Søndergaard
Tlf. 51 51 30 85, imsogks@mail.dk

Revisor
Betty Pedersen
Tlf. 24 63 95 90, bettyp@ofir.dk

Revisorsuppleant
Joan Holst
Tlf. 40 85 99 08, holstjoan@gmail.com