Lokalforeningens historie

Karen og Arnø Gjøderum
Stiftere af Fodslaw Aalborg

Ved Fodslaw Aalborgs 10 års jubilæum blev der udarbejdet et jubilæumsskrift hvori Karen og Arne Gjøderum skrev følgende:

“Den første spæde begyndelse til Fodslaw Aalborg var så vidt vi ved følgende meddelelse fra Viborg lokalforening i Fodslaw’s medlemsblad nr. 8 af 19. september 1972:

“Vi afholder “Danmarks kønneste travetur” ved Viborg søndag den 15. oktober med start ved Finnerup Lade mellem kl. 10.00 og 12.00. Det bliver en dejlig tur gennem efterårsskoven, uanset vejret, kun kan vi råde Dem til at klæde Dem fornuftigt på i tilfælde af rigtigt efterårsvejr. Herudover kan vi anbefale Dem at deltage “Danmarks kønneste traveture” ved Herning søndag den 17. september med start fra Arnborg Skole (er ændret, se under Herning) ved Fåborg søndag den 24. september med start fra torvet i Fåborg. Søndag den 1. oktober Skamlingsbankemarch ved Kolding med start fra Skamlingsbanken, og Rebild søndag den 5. november med start fra P-pladsen ved Rebild Bakker, og som den sidste Frisenborgmarch søndag den 19. november med start fra Pøtmølle.”

Vi blev overrumplende overtalt af Winther-Nielsen, Viborg til, sammen med vor datter Anette, at være hjælpere ved denne march, som ellers blev kørt af Viborg – men det anede vi ikke noget om, da vi læste meddelelsen.

I november samme år blev vi af W.N. overmandende overtalt til at arrangere en stiftende generalforsamling og det gjorde vi så. Der mødte en del, men det lykkedes dog ikke at få tilstrækkelig mange gjort interesseret nok til at gå ind i en bestyrelse. Direkte adspurgt af W.N. accepterede vi to, omend lidt tøvende. Vi betragtede derefter os selv som en slags 2 personers “kontaktgruppe”.

Vi blev straks kastet på hovedet ud i arrangement af den første julemotionsmarch med hvad dertil hører: Rekognoscering og fastlæggelse af rute, køb af trælister til “pileskafter”, lån af pigespejder-køkkentelt til “billetkontor”, opsætning af plakater, annoncering, optagelse af smalfilm o.s.v. Det gjorde vi så. Vi havde hjælp dertil af Harriet Møller, 2 af vore børn: Anette og Ole samt deres legekammerat, naboens søn Morten. Børnene var i alderen ca. 13 – 14 år.”
Første stiftende generalforsamling var den 20. november 1972. Det lykkedes ikke at få valgt nok til en bestyrelse.

Anden stiftende generalforsamling var den 22. februar 1973. Der mødte 24 personer op og det lykkedes at få valgt en bestyrelse. Den første bestyrelse bestod af

Harriet Møller, Aalborg
Karen Gjøderum, Aalborg
Ole Sørensen, Hasseris
Hans Jørgen Jacobsen, Gistrup
Arnø Gjøderum, Aalborg

Til formand blev valgt Hans Jørgen Jacobsen der var formand til 1977 hvorefter Henning Sørensen overtog hvervet. Han fortsatte som formand til 1979 hvor Knud P. Madsen, Dall blev valgt og i 1996 overtog Hans Pedersen formandsposten.

Derefter var Mie Pedersen formand i perioden 2003-2014.  Svend Erik Hansen var formand i perioden 2014-2020. Herefter besluttede bestyrelsen at ændre formandsposten til kontaktperson. Lissy Olsen blev valgt til kontaktperson fra 2020.