Generalforsamling

Generalforsamling 2023indkaldelse

Lørdag 18. februar 2023, klokken 10  afholdes den årlige ordinære generalforsamling i Foreningshuset i Nørresundby. 

Generalforsamlingen afholdes før fejring af foreningens 50 års- jubilæum, som det fremgår af nedenstående program. Alle er velkomne. 

 

Program 18. februar 2023

Kl. 10   vi mødes ved Foreningshuset, Torvet 5, 9400 Nørresundby og afholder ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Kl. 11.30   vi går en lille tur i Nørresundby

Kl. 12.30   vi samles i Foreningshuset, hvor foreningen er vært ved lidt godt til hals og gane (pålægskagemand og øl/vin/vand/kaffe) og efterfølgende hyggeligt samvær.

Af hensyn til traktement er tilmelding nødvendig: senest 10. februar 2023 til Birte, tlf. 22908067, mail birtemikkelsen@hotmail.com