Generalforsamling

Generalforsamling 2022indkaldelse

Mandag 14. februar 2022 afholdtes den årlige ordinære generalforsamling i Foreningshuset i Nørresundby med deltagelse af 22 medlemmer og med Svend Rasmussen som dirigent. Foreningen serverede  smørrebrød, øl/vand og kaffe. 

Kontaktperson og kasserer Lissy Olsen berettede om det forgangne år, hvor corona-restriktioner havde stor indvirkning på aktivitetsniveauet. I de perioder, hvor samfundet var åbnet og gjorde det muligt at mødes, gennemførte vi 32 motionsture, 3 længere førte vandringer, 1 samkørselstur og oplevede godt fremmøde til aktiviteterne. Aalborg Fodslaw deltog i Hovedforeningens 50 års jubilæumsdag, som blev afholdt i Hald Ege. I 2023 er det Aalborg Fodslaw, der kan fejre 50 års jubilæum. 

Medlemstallet er ret stabilt, med balance i ind- og udmeldinger, så der de seneste to år har været 97 medlemmer. Det er bestyrelsens vision af gøre foreningen mere synlig, øge medlemsrekruttering og bidrage til at opfylde mange menneskers behov for sociale fællesskaber, behov for at opleve naturen og forbedre sundheden. 

Lissy Olsen gennemgik desuden regnskabet, og det udløste en konstruktiv snak om, hvordan vi kan øge indtægterne og evt. lykkes med at få midler fra diverse fonde. 

Der var genvalg til Anni Møller og Jørn Kjær, der var på valg. Desuden genvalg til suppleanterne Birte og Inger, og genvalg til revisorerne Kurt og Betty. 

Herudover består bestyrelsen af Lissy Olsen, Eluf Mikkelsen og Ole Schmidt Pedersen.

Flere nye medlemmer var mødt op, så det var en god lejlighed til at informere om foreningens aktiviteter og om, hvordan turene arrangeres og ansvarsfordelingen i den forbindelse.  Alle kan bidrage og arrangere gåture.